Jobbcenter

Feriepraktik

Under sommaren erbjuder vi ett begränsat antal platser av feriepraktik åt ungdomar inom prioriterade grupper hos våra samarbetsparter. Vi samordnar även kontakter för övriga kommunala enheter som erbjuder feriepraktik.

Läs mer om feriepraktik

Praktik

Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivet, andra aktörer och myndigheter för att stimulera, stödja och stärka invånare i Tanums kommun att komma in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att få komma ut på praktik och den individuella handlingsplanen avgör om syftet med praktiken är språkträning, arbetsträning, kartläggning, vägledning, sysselsättning eller upplärning.

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda praktikplats? Hör av dig till Petra Hagberg, 0525-185 62.

Att göra praktik på en arbetsplats är en möjlighet för individer att få visa sina yrkeskunskaper och få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. På en praktikplats får även individen en möjlighet att:

  • Träna och utveckla användningen av det svenska språket
  • Lära sig yrkesspecifika arbetsuppgifter
  • Lära sig mer om sina styrkor och svagheter
  • Få goda referenser
  • Få kontakter och nätverk
  • Komma igång med rutiner om man varit borta från arbetsmarknaden ett tag
  • Klargöra ett studiemål om man känner sig osäker på vad man vill specialisera sig på
  • Lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare
  • Att få kunskaper om hur företag fungerar och vilka olika företagsformer det finns om man vill starta eget företag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

Petra Hagberg
0525-185 62

Tobias Widéhn
0525-183 40

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede