Hedeträdgården - en mötesplats för odling och hälsa

Vi övergav idén om en damm och byggde en större hönsgård istället, av återbrukat material.

Vi övergav idén om en damm
och byggde en större höns-
gård istället, av återbrukat
material.

Projektet

Hedeträdgården är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadsenheten, fastighetsavdelningen och omsorgsförvaltningen i Tanums kommun. Trädgårdens personal består av personer i arbetsträning och kommunens ferieungdomar, under ledning av en trädgårdsförman. Gäster och användare kommer från Hedegårdens äldreboende och andra verksamheter i Tanums kommun. Området fungerar som en rekreationsplats och social mötesplats. Den är öppen för alla, men på de boendes villkor.

Arkitektoniskt innehåll

Trädgården är 2 300 kvadratmeter. Den byggdes och anlades under 2014, med invigning den 28 augusti det året. Redan från början fanns planer på växthus, uteplatser, redskapsbod, damm, odlingslådor, pergola. Några av inslagen har ändrats eller strukits, som dammen och pergolan. Dammen gick inte att få till på ett säkert sätt, det fick bli en hönsgård där istället. Pergolan har det inte funnits någon tid att bygga än.

I utvärderingar har det visat sig finnas behov av fler uteplatser och mer avskilda vrår. Så kommande säsong sommaren 2018 ska vi att anlägga en ny uteplats och förbättra de som finns.

Växterna

Det växer i huvudsak nyttoväxter av olika slag i trädgården. I pallkragarna odlas ett-åriga grönsaker, det finns gott om fruktträd, bär och nötbuskar. Under träden växer massor av jordgubbar och perenna grönsaker. Men det finns också en hel del perenner, rosor och andra prydnadsväxter. I höstas satte vi mängder av vårlök, ett restlager som vi fått köpa väldigt billigt. Vi ska även öka sommarblommorna i år.

Miljöhänsyn

Ett miljötänk går som en röd tråd genom projektet. På flera håll i Sverige finns en rörelse för omställning i syfte att konsumera hållbart och trädgården ska inspirera till detta synsätt. Vi använder nyttoväxter på ett dekorativt sätt, odlar med ekologiska metoder och återbrukar material som kommer in till Återbruket.

Översiktsplan (skiss) över trädgårdenPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontaktuppgifter till trädgårdsmästaren

Liz Åkerblom telefon 0525-183 66

Vi tillverkar vår egen jord genom att lägga en kompostlimpa.

Vi tillverkar vår egen jord
genom att lägga en kompost-
limpa.

Pigga boende prövar skidföret i trädgården. Väldigt kul att trädgården används året om!

Pigga boende prövar skidföret
i trädgården. Väldigt kul att
trädgården används året om!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede