Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har det operativa samordningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och är organiserade under barn- och utbildningsförvaltningen. Vår verksamhet syftar till att hjälpa personer att närma sig den reguljära arbetsmarknaden samt vid behov erbjuda anpassade anställningar.

Vägen in till våra verksamheter sker genom överenskommelser med våra samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen
  • Mottagnings- och utredningsavdelningen
  • Handikappomsorgen
  • Samordningsförbundet Väst

Våra verksamheter

För att kunna arbeta med arbetsförmågan/anställningsbarheten samt erbjuda anpassade anställningar har vi praktiska verksamheter på Industrivägen. Målsättningen med dessa verksamheter är att de ska efterlikna ordinarie arbetsplatser så mycket som möjligt. Det ska vara utvecklande och meningsfullt. Varje verksamhet har en ansvarig Arbetsmarknadssamordnare som arbetar i verksamhetsgruppen med den yrkesmässiga utvecklingen både för arbetslaget och individuellt. Arbetslagen har till viss del egna verksamhetsmål och resultatuppföljningar.

Återbruket

Återbruket är en secondhand affär som har fokus på miljö och återanvändning. Privatpersoner, organisationer och föreningar lämnar in överblivna möbler, husgeråd etcetera som sedan säljs i butiken. Återbruket ger goda möjligheter till arbetsträning inom en rad olika arbetsområden, såsom försäljning, kundkontakt, administration, logistik och distribution.

Läs mer om Återbruket.

Har du frågor ring 0525-183 39.

Tjänster och beställningsarbeten

Arbetsmarknadsenheten utför en hel del tjänster både internt inom Tanums kommuns organisation men även externt för bland annat föreningar i form av transporter - mat/pappersåtervinning, utvändig och invändig tvätt av bilar, strand/miljö/kulturvård och olika former av beställningsarbeten. Beställningsarbeten kan vara allt ifrån flytthjälp till gräsklippning eller tillverkningar utifrån kundens egen ritning. Viktiga arbetsträningsområden i den här verksamheten är arbetsplanering, service/kundbemötande och väl utförda arbeten.

Läs mer om tjänster och beställningsarbeten.

Läs mer om kulturminnesvård.


Produktion

Vår tillverknings- och produktionsavdelning, erbjuder olika kreativa arbeten såsom sömnad, vävning, lagning och så vidare. Här utförs också vissa beställningsarbeten. Det som vi tillverkar/renoverar själva säljs vidare i Återbruket. Arbetsträningsområden här är bland annat kreativt tänkande — initiativtagande, praktisk arbete men även de monotona och repetitiva arbetsmomenten.

Har du frågor ring 0525-183 40.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Återbrukets logotype

Återbrukets öppettider

Onsdag-torsdag klockan 11.00-16.00

Telefon 0525-183 39