Arbetsmarknadsåtgärder

Tanums kommun bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik med syfte att minska arbetslöshet och förhindra utanförskap. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och Arbetsmarknadsenheten har det operativa samordningsansvaret för insatserna. Arbetsmarknadsenheten är organiserade under barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten ska syfta till att utveckla och stärka den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Verksamheten ska drivas året runt, efterlikna reguljära arbetsplatser samt bedrivas utan vinstintresse.

Vi som jobbar härArbetsmarknads-

chef


Carina Berndtsson

0525-181 97


Arbetsmarknads-samordnare

Petra Hagberg
Ansvar:

Jobbspår, Inskrivning praktik, introduktion,samordnare och arbetsmarknadsfrågor

0525-185 62


Samordnare

Tobias Widéhn
Ansvar: Inskrivning, introduktion, feriepraktik, samordare och arbetsmarknadsfrågor


0525-183 40

Förman


Glenn Almén

Ansvar: Kulturminnesvård, Strandstädning, Strandsopor


0525-180 24


Glenn Palm Mattsson

Ansvar: Bilenheten, mattransporter


0525-183 74


Torgny Andersson
Ansvar: Snickeriet

070-609 80 56


Camilla Palm
Ansvar: Återbruket

0525-185 24

Administratör

Antoanela Thirslund

0525-183 72

Administratör

Eva Nordin

0525-180 60


Entré till arbetsmarknadsenheten och Återbruket

Entré till arbetsmarknadsenheten och Återbruket

Postadress
Tanums kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, 457 82 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede