Arbetsmarknadsåtgärder

Tanums kommun bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik med
syfte att minska arbetslöshet och förhindra utanförskap. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och Arbetsmarknadsenheten har det operativa samordningsansvaret för insatserna. Arbetsmarknadsenheten är organiserade under barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten ska syfta till att utveckla och stärka den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Verksamheten ska drivas året runt, efterlikna reguljära arbetsplatser samt bedrivas utan vinstintresse.

Skriv tabellbeskrivning här
Vi som jobbar härArbetsmarknads-
chef
Evelina Lindell0525-181 97
Arbetsmarknads-samordnare
Liz Åkerblom
Ansvar: Arbetsträning, sysselsättning och praktik i arbets-marknadsenhetens egna verksamheter.
0525-183 66


Petra Hagberg
Ansvar: Inskrivning praktik och KAA-samordnare
0525-185 62


Mohamad Alsalem
Ansvar: Strandstädning och transporter samt introduktion och jobbsökaraktiviteter

0525-183 40

Förman
Martin Johansson
Ansvar: Kulturminnesvård


0525-185 14


Thomas Marthinsson
Ansvar: Bilenheten, mattransporter

0525-183 74


Torgny Andersson
Ansvar: Snickeriet

070-609 80 56


Camilla Palm
Ansvar: Återbruket

0525-185 24

Administratör

Antoanela Thirslund

0525-183 72

Administratör

Eva Nordin

0525-180 60


Besöksadress
Industrivägen 4, Tanumshede
Karta med vägbeskrivning till arbetsmarknadsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress
Tanums kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, 457 82 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede