Arbetsmarknadsåtgärder

Tanums kommun bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik med
syfte att minska arbetslöshet och förhindra utanförskap. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och Arbetsmarknadsenheten har det operativa samordningsansvaret för insatserna. Arbetsmarknadsenheten är organiserade under
barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten ska syfta till att utveckla och stärka den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Verksamheten ska drivas året runt, efterlikna reguljära arbetsplatser samt bedrivas utan vinstintresse.

Skriv tabellbeskrivning här
Vi som jobbar härArbetsmarknadschef
Evelina Lindell0525-181 97
Arbetsmarknadssamordnare
Liz Åkerblom0525-183 66


Petra Hagberg0525-185 62


Mohamad Alsalem

072-145 40 02

Förman
Liz Åkerblom

0525-183 66


Martin Johansson

0525-185 14


Thomas Marthinsson

0525-183 74


Torgny Andersson

070-609 80 56

Administratör

Antoanela Thirslund

0525-183 72


Besöksadress
Industrivägen 4, Tanumshede

Postadress
Tanums kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, 457 82 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

VerksamhetsplanPDF (pdf, 449.1 kB)