Hamburgsund, skola och förskola

Hamburgsundskolan
Liten karta

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor 7-9: Sven-Eric Olsson 0525-184 51

Tillförordnad rektor F-6 samt fritidshemmet:
Daniel Abrahamsson 0525-184 09

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Skolsköterska: Anita Ekdahl 0525-184 08
Mottagning måndagar- torsdagar

För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan cirka 300 elever varav cirka 120 i år 7-9. För eleverna i åk F-5 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv är tydliga på skolan i alla årskurser som till exempel

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor och vandringsturer
  • fjällvandring i år 9

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!