Hamburgsund, skola och förskola

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor F-9 och fritidshemmet:
Sven-Eric Olsson 0525-184 51

Biträdande rektor F-6 samt fritidshemmet:
Daniel Abrahamsson 0525-184 09

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Barn- och elevhälsan:
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog, logoped, specialpedagog, socialpedagog och SYV
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan cirka 300 elever varav cirka 140 i år 7-9. För eleverna i åk F-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv är tydliga på skolan i alla årskurser som till exempel

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor och vandringsturer
  • fjällvandring i år 9

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!

Hamburgsundskolans plan mot Kränkande behandling 2022-23 Pdf, 126.9 kB.
Hamburgsundskolans ordningsregler 2022-23 Pdf, 126.4 kB.