Hamburgsund, skola och förskola

Hamburgsundskolan
Liten karta

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor: Sven-Eric Olsson 0525-184 51

Tillförordnad rektor F-3 samt fritidshemmet:
Daniel Abrahamsson 0525-184 09

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Anita Ekdahl 0525-184 08
Mottagning måndagar till torsdagar

För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan cirka 300 elever varav cirka 120 i år 7-9. För eleverna i åk 1-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv och kultur är tydliga på skolan i alla årskurser som till exempel

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor
  • fjällvandring i år 9
  • ett flertal musikaliska evenemang varje läsår.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!