Hamburgsund, skola och barnomsorg

Hamburgsundskolan
Liten karta

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor: Sven-Eric Olsson Tel: 0525-18451

Biträdande rektor F-5 och fritidshem:

Marie Enstedt Tel: 0525-184 09

Förskolechef: Monica Rosenhoff  Tel: 0525-184 03


Administratör: Jeanette Wåhlberg
Tel: 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Anita Ekdahl Tel: 0525-184 08,
070-6080562

Tider:
Måndag:  8:00-16:30
Tisdag:    8:00-16:30
Onsdag:  8:00-16:30
Fredag:   8:00-14:00

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. Chef: Sten-Gunnar Axelsson tel: 0525-18193

Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan ca 300 elever varav ca 120 i år 7-9. För eleverna i åk 1-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv och kultur är tydliga på skolan i alla årskurser som t ex

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor
  • fjällvandring i år 9
  • ett flertal musikaliska evenemang varje läsår.

Kvalitetsuppföljning 2015-2016 6-9Word (word, 117.5 kB)

Kvaltietsuppföljning 2015-2016 Grundskola samt FritidshemWord (word, 87 kB)
Hamburgsundskolans likabehandlingsplanPDF (pdf, 345.6 kB)

Rektorsområdet har barnomsorg på flera platser:

Hogane förskola tel. 0523-532 19. Hogane ligger 7 km söder om Hamburgsund. Inriktningen är natur och uteverksamhet. Förskolan har ca 20 barn 1-5 år.

Hornbore förskola tel. 0525-184 14, 184 15 eller 184 17. Naturförskolan är belägen i Hornbore by, en vikingaby, ca 2 km söder om Hamburgsund. Barnen vistas utomhus större delen av dagen fem dagar per vecka. Förskolan har ca 25 barn fördelade på två grupper 1-3 år och 3-5.

Lisabackens förskola tel. 0525-341 92 Inriktning mot språk, kommunikation och matematik. Förskolan har ca 35 barn 1-5 år fördelade på två grupper.

Familjedaghem
I området finns tre dagbarnvårdare med ca 12 barn.

Kvalitetsuppföljning 2015-2016Förskolor.Word (word, 48 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!