Samråd berörande för ändring av detaljplan för Greby 1:4 i norra delen av Grebbestad

GrebyFörstora bilden

Grusväg vid Greby

Samråd berörande för ändring av detaljplan för Greby 1:4 i norra delen av Grebbestad pågår mellan den 20 mars 2024 till och med den 10 april 2024.

Ändringen av detaljplanen syftar till ökad flexibilitet och möjliggöra parhus inom ett delvis utbyggt område för bostäder. Ytterligare syfte är att ändra huvudmannaskap på cykelväg.

 

Har du synpunkter?
Vi vill ha dina synpunkter på samrådsförslaget senast den 10 april 2024.

Skriv ner dina synpunkter och skicka till ett av följande alternativ:

mbn.diarium@tanum.se

• Tanums kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen,
Plan- och kartavdelningen, 457 81 TANUMSHEDE

Märk ärendet med "Ändring av detaljplan för Greby 1:4".

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede