Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera,  Fjällbacka

Flig 1:6, flygbild Fjällbacka

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-09-27 § 155 godkänt detaljplanen för samråd.

Samrådstid: 31 oktober 2016 till och med den 28 november 2016

Planområdet är beläget sydost om Fjällbacka centrum. Marken omfattas av fastigheterna Flig 1:6, Fjällbacka 176:124, samt en privat bostadstomt, Flig 1:21.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att skapa nya bostadstomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhälle och skola. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2016-11-28

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede