Ändring av detaljplan för del Fjällbacka 176:124, Vetteberget

Ortofoto planområde Fjällbacka 176:124, Ändring av DP Vetteberget etapp 1

Samråd pågår till och med 2022-04-21

Planområdet är beläget i den södra delen av samhället Fjällbacka.

Ändringen av detaljplanen syftar till att skifta huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-01-19 § 8. Justering av huvudmannaskapet sker till följd av kommunfullmäktiges beslut 2010-04-14 § 93 om att kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommunens tätorter.

Syftet med den ursprungliga detaljplanen var utbyggnad av bostäder, vilket kvarstår i den kommande planändringen och påverkas inte av föreliggande ändring.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2022-04-21

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede