Detaljplan för Tanums-Ejgde 2:4, Vik s:1

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-27, § 247. Planbeslutet vann laga kraft 2008-09-04.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede