Detaljplan för Tanums-Ejgde 2:4, Vik s:1

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-27, § 247. Antagandebeslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena enligt beslut 2007-04-19. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandena enligt beslut 2008-09-04. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2008-09-04.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede