Detaljplan för del av Resö 8:69 med flera

Häll inom planområdet för Resö 8:69Förstora bilden

Syftet med detaljplanen är att skapa nya byggrätter för enbostadshus, parhus eller radhus intill befintlig bostadsbebyggelse på Resö, vid korsningen mellan Resövägen och Holmsbacksvägen. Detaljplanen innebär att ett obebyggt markområde, som har beteckningen park i den äldre byggnadsplanen, ändras till kvartersmark för bostäder. Ett befintligt flerbostadshus bekräftas och en mindre tillbyggnad av flerbostadshuset möjliggörs. Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig återvinningsstation.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2017-10-30 § 112. Beslutet vann laga kraft 2017-11-28.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede