Detaljplan för Oppen 3:4, Tanums Näringspark

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-15, § 190. Planbeslutet vann laga kraft 2010-07-15.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede