Detaljplan för Norgård 2:10 med flera

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-29 § 130. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena enligt beslut 2012-09-21. Länsstyrelsens beslut överklagades inte och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2012-10-30.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede