Detaljplan för Knaxeröd 1:60, Rabbalshede kraft

CampingområdetFörstora bilden

Detaljplanen omfattar fastigheten Knaxeröd 1:60. Planområdet är beläget cirka 100 meter öster om Rabbalshedemotet på väg E6 och cirka 2 kilometer nordväst om Rabbalshede centrum. I detaljplanen föreslås ett nytt verksamhetsområde för småindustri, handel och kontor.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen enligt beslut 2013-10-22 § 208. Beslutet vann laga kraft 2013-11-22.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede