Detaljplan för Knaxeröd 1:60, Rabbalshede kraft

Campingområdet

Detaljplanen omfattar fastigheten Knaxeröd 1:60. Planområdet är beläget cirka 100 meter öster om Rabbalshedemotet på väg E6 och cirka 2 km nordväst om Rabbalshede centrum. I detaljplanen föreslås ett nytt verksamhetsområde för småindustri, handel och kontor.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2013-10-22 § 208.

Detaljplanen vann laga kraft 2013-11-22.


Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede