Detaljplan för Fåraby 1:70

illustration till detaljplanenFörstora bilden

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-24 § 42. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. Överklagandet avslogs 2009-12-18. Vid överklagandetidens utgång 2010-01-11 hade ingen överklagan inkommit. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-01-12.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede