Tomgångskörning

I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö finns en bestämmelser om tomgångskörning.

Tomgångskörning med motordrivet fordon får ske i högst en minut. Detta gäller inte:

  • om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede