Ventilation

Ventilationsdon

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Hur fungerar ventilationen?

Tilluft

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån, via ventiler. De sitter ofta ovanför eller under ett fönster.

Frånluft

Frånluft kallas den luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och inomhusluft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

Olika ventilationssystem: tre huvudtyper

I dagens bostäder finns tre typer av ventilationssystem. Inom dessa finns olika variationer men de tre huvudtyperna är:

Självdragsventilation (S)
Luften ska strömma in genom tilluftsventiler, och strömma ut via frånluftsventiler i toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)
Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/ vädringsfönster. Luften sugs ut med en fläkt i kök/badrum och toalett.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)
Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut med en fläkt i kök/ badrum och toalett. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX system.

Koldioxidhalt

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Ett av flera sätt att kontrollera luftkvalitén är att mäta koldioxidhalten. Vid normal användning av ett rum bör koldioxidhalten inte regelmässigt överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på otillfredsställande ventilation och luftkvalitet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Bristande skötsel och underhåll av ventilationsanläggningar kan leda till kraftigt nedsatt funktion. Därför finns det regler om obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystem. OVK ska göras i de flesta lokaler, med undantag för en- och tvåbostadshus.  Protokoll för genomförd OVK ska skickas till plan- och byggavdelningen.

Vädra mera

Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.

Problem med ventilation i bostaden?

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning och åtgärdande av eventuella problem med ventilationen kan du vända dig till miljöavdelningen. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för frågor där “risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (Miljöbalken 9 kap. 3§).

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Mer information om ventilation:

Publikationer om ventilation: