Vedeldning i tättbebyggda områden

Under vinterhalvåret ökar risken för problem för grannar när någon eldar med ved, framförallt i våra tätorter. Det kommer då ofta in anmälningar till miljö- och byggnadsnämnden.

Ved är en förnyelsebar naturresurs som rätt använd är ett miljövänligt alternativ till exempelvis olja eller el. Om man eldar med ved på felaktigt sätt produceras dock höga halter av miljöfarliga ämnen som tjära, stoft, kolmonoxid, metan och kolväten, bland annat så kallade polyaromatiska kolväten (PAH). Flera av dessa ämnen är skadliga för människors hälsa.

Vad är din eldstad bäst lämpad för?

Kaminer, köksspisar och öppna spisar (så kallade lokaleldstäder) är främst anpassade för tillfällig uppvärmning eller som komplement till husets andra uppvärmningssystem. Pelletskaminer, kakelugnar eller andra eldstäder med värmeackumulerande funktion är mer lämpade för kompletteringsuppvärmning medan vedkaminer passar för tillfällig uppvärmning av till exempel sommarstugor och för trivseleldning. Öppna spisar är endast lämpliga för trivseleldning.

Enligt Tanums kommuns policy för småskalig eldning med fasta biobränslen rekommenderas kakelugnar och pelletskaminer som komplement till annan uppvärmning. Då vedeldning ska vara huvudsaklig uppvärmningskälla bör vedpannan alltid förses med ackumulatortank.

Generella regler vid all småskalig eldning:

  • Ved som eldas ska vara torr.
  • När du tänder bör inomhustorkad, finhuggen ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas.
  • Material som inte är tänkt som bränsle eller som är tillverkat av avfall får inte eldas. Målat eller impregnerat träavfall får inte eldas. Wellpapp och kartonger, till exempel från mjölkpaket, ska inte eldas utan i stället läggas i behållarna vid återvinningsstationerna.
  • Endast rent, torrt och obehandlat trä får eldas.

Anmälningskrav

Mer information om installation av eldstad.

Ansvar för olägenhet

Om vi får in en anmälan som gäller människors hälsa kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om råd, föreläggande eller förbud med stöd av miljöbalken. Denna lag har regler för det som kallas olägenhet för människor.  Enligt miljöbalken är det alltid den som eldar som ansvarar för att olägenhet inte uppstår för till exempel närboende. När miljö- och byggnadsnämnden bedömer om det är en olägenhet eller inte måste nämnden ta särskild hänsyn till riskerna för speciellt känsliga personer, som astmatiker.

Kontakta gärna kommunens energirådgivare för kostnadsfri energirådgivning, telefon 0525-180 00.

Vill du läsa mer om eldning så finns tips i Naturvårdsverkets skrift "Elda rätt" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede