Mätning av radon

Funderar du på om det finns radon i inomhusluften eller dricksvattnet?

Radon i inomhusluft

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet om du har egen brunn.

Om du vill mäta radonhalt i inomhusluften bör du göra det i minst två månader under den så kallade eldningssäsongen, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätdosorna och deras innehåll skickar du sedan på analys.

Information om hur du mäter radon i luft och länk till ackrediterade företag som du kan beställa mätdosor från hittar du på Boverkets hemsida, Radonguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Radon i dricksvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Vatten från grävda brunnar har ofta låga halter medan djupborrade brunnar ibland kan ha höga halter. Radon från vattnet sprids till inomhusluften och kan ge förhöjd radonhalt inomhus.

Vid höga radonhalter från hushållsvattnet räcker det oftast med att vattnet luftas med en så kallad radonavskiljare.

Mät radonhalten i ditt vatten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede