Föräldrasamverkan

Alla skolor strävar efter en ökad föräldrasamverkan, formellt och informellt. En del skolor har aktiva föräldraråd, på andra har det varit svårare att få föräldrar att engagera sig i ett formellt sammanhang.

Genom webbplattformen Unikum, ökar föräldrars möjlighet till insyn och man kan följa sitt barns utveckling samt kommunicera med skolan. Unikum nås via Tanumsporten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede