Elevinflytande

Som forum för samråd har alla skolor klassråd och elevråd,

Elevråden på högstadierna är mycket aktiva och representanter från elevråden deltar i Tanums ungdomsråd som är ett forum för kontakt mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.

På  Grebbestadskolan  deltar eleverna aktivt i arbetsmiljöarbetet genom elevskyddsombud.

Eleverna ska vara delaktiga i sitt eget lärade. Som stöd för detta finns ett digitalt system, Unikum, där elev och förälder hela tiden ska kunna följa elevens lärande och vad den förväntas lära fortsättningsvis.

På en del skolor leder eleverna sina egna utvecklingssamtal.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede