Fritidsgårdar

I Tanums kommun bedrivs idag fritidsgårdsverksamhet i flera av kommunens samhällen. Förutsättningarna är olika, främst beroende på kommunens geografiska utbredning.

Det finns för närvarande tre fritidsgårdar utspridda i kommunen. De finns i Bullaren, Hamburgsund och Tanumshede. Det finns även en motorgård i Hamburgsund.

Det är viktigt att det finns mötesplatser där ungdomar tränas att ta ansvar, vara delaktiga och därigenom blir bekräftade. På dessa mötesplatser är det också viktigt att de får chansen att växa in i sin roll i sin egen takt. En sådan mötesplats kan mycket väl vara en av kommunens fritidsgårdar.

Fritidsgårdsverksamhetens övergripande mål är att i en trygg miljö, erbjuda fritidsgårdsverksamhet till ungdomar i åldern 13-17 år, där verksamheten ska tillfredsställa ungdomar behov av att:

  • Uppleva ansvar och inflytande
  • Uppleva gemenskap och stärka vänskapsbanden mellan människor i samhället
  • Uppleva egen identitet och få prova på olika roller
  • Få uttrycka sig
  • Uppleva rättvisa och positiv förväntan

Fritidsgårdsverksamheten står för drogfria miljöer.

Verksamheten består mestadels av så kallad öppenverksamhet, vilket innebär att du kan komma när du vill och delta i de aktiviteter du själv vill. Exempel på öppenverksamhet är spela bordtennis, biljard, sällskapsspel, eget skapande, baka, fika, titta på TV eller bara sitta och prata med kompisar/fritidsledare. Men vi har också gruppverksamhet där du i förväg anmäler dig till något du vill delta i till exempel filmgrupp, discogrupp, cafégrupp, tjej- och killgrupper.

Fritidsledarna arbetar med att stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomar aktiva engagemang och ansvarstagande. Visionen är att 50 % av vår verksamhet kommer från initiativ av ungdomar.

Undrar du något eller har förslag på något, hör av dig till arbetsledare Jessica Jonasson på telefon 0525-181 51 eller e-post jessica.jonasson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ungdomsverksamhet

Jessica Jonasson
0525-181 51

Besöks/postadress

Ungdomens Hus, Idrottshallen
457 82 Tanumshede