Stöd för Arrangemang

Syfte:

Arrangörsbidraget avser att ge möjlighet för ideella arrangörer inom kommunen att anordna arrangemang/aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare.

Nya former av arrangemang och konstellationer prioriteras.

Villkor:

Arrangemanget skall vara ideellt och äga rum inom Tanums kommun eller vara ett samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt, varmed menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång.

Vid lokala samhällsarrangemang med flera samverkande föreningar kan stöd sökas genom en av dessa för enskild aktivitet som skapar ett mervärde till samhällsarrangemanget.

Stöd för arrangemang i samband med kommersiella aktörer (marknad, köpmannaevent och dylikt) kan sökas av ideell förening för aktivitet som skapar ett mervärde till arrangemanget/ eventet. Eventuellt överskott från arrangemanget skall återgå till den ideella verksamheten och redovisas.

Bidraget söks före arrangemanget.

Senast tre månader efter arrangemanget skall slutredovisning lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

I all marknadsföring skall det framgå att Tanum Kultur & Fritid är medarrangör.

Bidrag:

Efter bedömning i mån av utrymme i budget.

Ansökan sker direkt på webben, Arrangörsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast den 31 mars eller 30 september.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede