Fonder

Varje år delar Tanums kommun ut medel ur Arne Joelssons stiftelse.

Arne Joelsson stiftelse

Stiftelsens och fondens ändamål är "att främja barn och ungdomars fostran för att de ur gemensam idrottslig kamp och andra aktiviteter av opolitisk natur skall få uppleva solidaritet och kamratskap".

Utdelningen ur fonden sker i första hand till utbildning eller till ungdomsledare i en förening som på ett förtjänstfullt sätt verkar för ungdomars fostran i Tanum kommun.

Ansökan skickas till Tanums kommun, Barn– och utbildningsnämnden, 457 82 Tanumshede eller bun.diarium@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede