Bidrag till handikapp- eller pensionärsföreningar

Syfte:

Intresseförening som driver frågan om ökad gemenskap och större trivsel för människor med funktionsnedsättning och för pensionärer.

Villkor:

Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna och lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och en anmälan till föreningsregistret.

För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag till de medlemmar, som är mantalsskrivna i Tanums kommun.

För handikappföreningar får som medlem endast räknas personer med funktionsnedsättning samt familjemedlem till medlem, under förutsättning att även denne betalar en medlemsavgift.

Kommunalt föreningsbidrag kan utgå som

  • Grundbidrag
  • Lokalbidrag
  • Verksamhetsbidrag HSO
  • Lokalt aktivitetsbidrag för handikappföreningar

Grundbidrag

Bidraget är grundat på antal medlemmar.

Bidrag:

10-50 medlemmar 3 000 kronor

51- medlemmar 20 kronor/medlem

Lokalbidrag

Bidraget utgår med högst 70 % täckning av kostnader för hyrd lokal där regelbunden föreningsverksamhet pågår.

  • Vid hyra av ny lokal skall hyreskontraktet vara godkänt av barn- och utbildningsnämnden för att hyresbidrag skall utgå.
  • För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag proportionellt i förhållande till antalet bidragsberättigade medlemmar från Tanums kommun.
  • Hyresbidrag utgår inte för lokaler som används för verksamhet som är av kommersiell art.

Ansökan sker direkt på webben, Handikapp- & pensionärsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast den 31 mars eller 30 september.

Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd, Handikappföreningar

Lokalt aktivitetsbidrag utgår till handikappföreningar efter samma regler som ”förening med verksamhet för barn och unga”.

Verksamhetsbidrag till HSO

HSO får ett årligt bidrag på 25 000 kronor till sin övergripande verksamhet för handikappföreningar. Kommunen skall också tillhandahålla kontorslokal till HSO.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede