Tanums kommuns Turistpris 2016 tilldelas Vitlycke museum

Motivering:

Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Det har funnits museum vid Vitlycke sedan 1976 och nuvarande byggnad stod klar 1998.

Verksamheten på Vitlycke museum drivs av Västarvet, Sveriges största förvaltning för natur- och kulturvård. Vitlycke museum ingår i ett större sammanhang tillsammans med flera strategiska samarbetspartners, bland andra Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Tanums kommun, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs universitet med flera.

Genom att berätta och kommunicera kring bronsåldern och
världsarv ökar kunskapen och intresset för den tidsepoken, landskapet och hällristningarna. Det sker genom pedagogisk och publik verksamhet riktad mot skolor, gruppresenärer och enskilda besökare genom utställningar, bronsåldersgård och genom att besöka bilderna i landskapet.

År 2015 öppnade rast- och informationsplatsen Världsarv Tanum
som är det senast tillskottet bland besöksmålen i området. Den fungerar både som en introduktion till världsarvet och som en plats dit man kan åka när man besökt Vitlycke och hällristningarna för att lära sig mer.

Vitlycke museum lockar alltfler besökare. Inte minst långväga besökare från andra länder.

Vitlycke museum är ett viktigt besöksmål i Tanums kommun och
är väl förankrat i vetenskapen och den bohuslänska graniten. Varje år kommer de många besökarna att fascineras och låta tankarna svindla inför de tidsrymder, och samtidigt den närhet till bronsålderns människor, som utställningarna bjuder på.

Vitlycke museum bidrar på ett påtagligt sätt till fortsätta att utveckla Tanums kommun som en attraktiv turistkommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede