Tanums kommuns Turistpris för 2008 tilldelas Väderöarnas Värdshus

De nuvarande ägarna Pia och Mikael Hansson, har med en långsiktig och målmedveten strategi utvecklats till att bli en framgångsrik spetsprodukt på en av Sveriges västligaste utposter.

Verksamheten på Väderöarna startades av Karl-Allan Nordblom och Anders Schönbeck i och med bygglovsansökan 1998, varefter de etablerade vandrarhemmet och restaurangen.
Pia och Mikael Hansson övertog verksamheten 2005 och har fortsatt utvecklingen av anläggningen och konceptet mot att i större utsträckning bli en konferensanläggning med hög klass på såväl boende som mat.
Certifieringen genom Västsvensk Mersmak borgar för en matupplevelse av högsta kvalité. Väderöarnas Vandrarhem har förekommit ofta i såväl TV som skrivande press, inom och utom landets gränser.
Sedan starten 1999 har infrastrukturen, både på och till Väderöarna, utvecklats vidare på flera olika sätt, i första hand genom anläggningens tidigare och nuvarande ägare men även genom samverkan med fastighetsägaren Statens fastighetsverk samt Tanums kommun. Det har skapats nya säkrare och mer komfortabla transporter till och från Fjällbacka, bättre skyltning och gångvägar, elförsörjningen har säkerställts, modern lokal lösning med reningsverk, och löpande om- och utbyggnader av värdshuset, ny bastu och utebadkar och mycket annat.
På detta sätt har Väderöarkipelagen tillgängliggjorts för fler natur-, bad- och havsälskande besökare.

Väderöarnas Värdshus har därmed, helt i enlighet med Turistprisets kriterier, satt hela Tanums kommun på den turistiska kartan och spridit kunskap och kännedom om Tanum långt utanför kommun- och landsgränsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede