Upplåtelse av industrimark med tomträtt

Antaget av kommunfullmäktige den 26 november 1984, § 137.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att upplåta fastigheter, avsedda för industriell eller därmed jämförlig verksamhet, med tomträtt.

Tidsperioden för den första tomträttsperioden fastställes till 40 år, varefter förlängning sker med 20 år varje gång.

Den årliga tomträttsavgälden ska tillsvidare utgöra nio procent av det tomtpris, inklusive gatukostnad men exklusive Va-kostnad, som skulle ha uttagits vid en försäljning.

Tomträttsavgälden regleras vart 10:e år.

Kommunstyrelsen bemyndigas att utöver vad som ovan beslutats, vidtaga de förändringar i normalavtalet som varje upplåtelse kan föranleda.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede