Sockenmagasinsfonden - utdelning ur

Kommunfullmäktige beslutade den 3 oktober 1964 att sockenmagasinets verksamhet skulle avvecklas under 1965, och att de kontanta medel som fanns vid sockenmagasinets avveckling, skulle bilda en stipendiefond vars avkastning årligen, utan behovsprövning, ska utdelas till elever från Tanum; vilka bevista lantbruksskolor och lanthushållsskolor.

Följande bestämmelser för utdelning fastställdes:

1. Tio procent av fondens avkastning ska årligen tillföras fonden.

2. Sedan de tio procenten av avkastningen tillförts fonden, ska återstoden utan behovsprövning utdelas som stipendier till i Tanums kommun mantalsskrivna elever, vilka bevista lantbruksskolor och lanthushållsskolor.

3. Det högsta stipendiebelopp, som kan utgå är 200 kronor per elev och kurs. OBS ändringsbeslut om beloppets storlek nedan.

4. Stipendierna utdelas av kommunstyrelsen.
_________________

Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 3 oktober 1964, § 83, beslutade kommunfullmäktige 30 mars 1981, att från och med 1982 höja utdelningsbeloppet ur sockenmagasinsfonden till högst 500 kronor till en och samma person. I övrigt beslutade kommunfullmäktige inte om några ändringar i bestämmelserna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede