Servicepolicy för Tanums kommun

Fastställd av kommunstyrelsen 2016-06-08 § 116

Kommunfullmäktige har bestämt att service är prioriterat i kommunen och därför är service ett av kommunens prioriterade verksamhetsmål. Tanums kommun arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår tillgänglighet och service i alla våra kontakter. Förtroende, ansvar, respekt och omtanke är våra ledord. Vi är lösningsorienterade i vår handläggning och vi drar lärdom av de synpunkter vi får till oss och utvecklar och förbättrar vår verksamhet efter det.

Grunden för kommunens serviceskyldighet finns i förvaltningslagen:

”6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.”

Varje verksamhet ansvarar för att fungerande rutiner finns och för att eventuella åtgärder vidtas så att policy och vägledning kan följas.

Grundläggande principer:

Vi är till för våra invånare, företagare och för alla som kontaktar oss och vi utgår från deras behov.

Bemötande och förhållningssätt

 • vi ger ett gott bemötande
 • vi tar oss tid att lyssna, förstå och förklara
 • vi är prestigelösa och lösningsfokuserade

Tillgänglighet och service

 • vi är tillgängliga och ger bra service
 • vi förstår vikten av snabb återkoppling om vi inte kan lösa ett ärende direkt

Information och språk

 • vi är tydliga
 • vi är ser till att den information vi lämnar är korrekt
 • vi använder ett enkelt och vårdat språk både skriftligt och muntligt
 • vi ser till att betydelsefull information finns tillgänglig

Telefoni

 • vi besvarar alla samtal
 • vi svarar med antingen Tanums kommun, avdelning eller funktion samt för- och efternamn
 • vi ser till att alla får svar på sin fråga eller kommer till rätt funktion

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede