Ordning för inkallande av ersättare

Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 211, att följande ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val av nämnder och styrelser för kommande mandatperiod som fattas av kommunfullmäktige.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp:

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning:

Moderaterna (M)

C, KD, L, S

Centerpartiet (C)

M, L, KD, S, MP, V, SD

Liberalerna (L)

M, C, KD, S

Kristdemokraterna (KD)

M, C, L, S, MP, SD, V

Socialdemokraterna (S)

V, MP, C, M, L

Miljöpartiet (MP)

V, S, C, L, M, KD

Vänsterpartiet (V)

MP, S, C, L, M, KD, SD

Sverigedemokraterna (SD)

KD, MP, L, S, V, C, M


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede