Policy mot mutor i Tanums kommun

Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2014, § 25.

Bakgrund

Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Vad som är otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig påverkan, bland annat reglerna om givande och tagande av muta.

Policyn och handboken omfattar alla anställda och förtroendevalda i Tanums kommun, dess nämnder och förvaltningar samt bolag och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. Policy och handbok tar i första hand sikte på när kommunens företrädare har rollen som mottagare av muta men ska även tillämpas när det gäller givande av förmån. 

Policyn innebär att

  • Anställda och förtroendevalda i Tanums kommun och dess bolag verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. 
  • Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.  
  • I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta.  
  • Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.  
  • Varje förvaltning, nämnd, bolag och stiftelse där Tanums kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs.

Handbok mot mutor

Till policyn finns en handbok mot mutor Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Den redogör på ett mer detaljerat vis kommunens förhållningssätt samt beskriver vad man ska tänka på i olika situationer och hur man ska agera om man misstänker mutbrott. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Personalkontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede