Valresultat och mandatfördelning

Mandatfördelning kommunfullmäktige i valen 2014-1994 (totalt 41 mandat)

Parti

2014

2010

2006

2002

Moderaterna

9

10

9

7

Centern

9

11

12

10

Liberalerna/Folkpartiet

5

5

5

7

Socialdemokraterna

9

8

9

10

Kristdemokraterna

1

1

1

3

Miljö- och Vänsterlistan i Tanum

-

5

5

4

Vänsterpartiet

2

 

 

-

Miljöpartiet de Gröna

3

 

 

-

Ny Demokrati

 

 

 

-

Sverigedemokraterna

3

1

 

 

 

Politisk majoritet

Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa partier har tillsammans 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat. 

Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Ordförande i kommunfullmäktige är Rune Hermansson (C).
Kommunstyrelsens ordförande är Liselotte Fröjd (M).

Ordföranden i övriga nämnder är:

Tekniska nämnden, Arne Mörk (C)
Miljö- och byggnadsnämnden, Hans Schub (M)
Barn- och utbildningsnämnden, Paul Carlsson (L)
Omsorgsnämnden, Roger Wallentin (C)
Kommunrevisionen, Anita Älgemon (S)
Valnämnden, Ann-Marie Olofsson (C)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede