Folkhälsa

Folkhälsorådets logotype

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men också hur hälsan utvecklas och dess fördelning mellan olika grupper i samhället. Vår hälsa påverkas av allt från vår barndom och uppväxt, till hur och vart vi bor, vår utbildning, ekonomi, vänner och familj, levnadsvanor kultur- och fritidsutbud och delaktighet i samhället.

Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, något som Tanums kommer arbetar med för att uppnå.

Folkhälsoarbete i Tanums kommun

Kommunens arbete för en god folkhälsa sker mestadels integrerat i ordinarie verksamhet då många av de insatser som påverkar vår hälsa ingår i kommunens grunduppdrag.

I Tanums kommun finns också ett folkhälsoråd som verkar för att kommunen arbetar strategiskt med folkhälsofrågorna.

Som stöd för folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från kommunen och dess olika nämnder samt förtroendevalda från delregional nämnd norra. Även tjänstepersoner från kommunens förvaltningar, primärvården och tandvården deltar på folkhälsorådets möten.

Folkhälsorådet identifierar behov och gör prioriteringar utifrån hur hälsan utvecklas i befolkningen. Arbetet i folkhälsorådet bedrivs utifrån ett avtal mellan Tanums kommun och delregional nämnd norra. Till avtalet finns en budget som är avsett till folkhälsoarbetet. En del av budgeten används till utvecklingsinsatser som syftar att förbättra befolkningens hälsa. Läs mer under rubriken Utvecklingsmedel.

Bra länkar:

Hör gärna av dig om du har idéer, synpunkter eller frågor.

Ordförande, vakant

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg och sekreterare, adress Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede, 0525-185 13, fax 0525-183 00, lillan.fahlstedt@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede