Antibiotikaresistens 

Tanums kommun beslutade tidigare under 2018 att arbeta mot antibiotikaresistens, vilket grundar sig i ett medborgarförslag. Antibiotikaförskrivningen på recept ingår i Tanums kommuns hållbarhetsredovisning.

Under hösten genomförs därför en informationskampanj för att uppmärksamma allmänheten varför antibiotikaresistens är ett folkhälsohot och ett hot mot djurs hälsa.

När antibiotikan upptäcktes på 1920-talet var det en medicinsk revolution. Nu gick det att rädda liv på människor som annars skulle ha dött av bakteriella infektioner. Men vi har haft en övertro att antibiotika alltid fungerar, vilket gjort att vi har slösat med den världen över. Både människor och djur har behandlats med antibiotika för sjukdomar som kan läka av sig själv. Antibiotika har även använts till friska djur i tillväxtbefrämjande syfte.

Överanvändandet av antibiotika har lett till att sjukdomsframkallande bakterier utvecklat resistens mot antibiotika. Resistens är bakteriernas sätt att anpassa sig till sin miljö för att överleva. Det gör att en infektion tar längre tid att behandla eller att behandlingen inte fungerar. I värsta fall går liv inte att rädda.

Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor, men även via djur, livsmedel och i vår miljö. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar resistensen.

Antibiotika måste ses som en gemensam och värdefull resurs. Att antibiotika bara används när den verkligen gör nytta, som exempel vid operationer, cancerbehandling och vård av för tidigt födda barn. Eller för att kunna bota sjuka djur. Kommande generationer måste kunna lita på att det finns tillgång till fungerande antibiotika. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt.

Det här kan du göra:

  • Använd inte antibiotika i onödan
  • Använd inte överbliven antibiotika
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket
  • Skydda dig själv och andra från smitta genom att tvätta händerna med tvål och vatten; efter toalettbesök, före och under matlagning, innan du äter samt före och efter besök på bondgårdar, ridskolor och djurparker
  • Följ vaccinationsprogram
  • Sprid kunskap

För mer information www.skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede