Antibiotikaresistens 

Tanums kommun beslutade under 2018 att arbeta mot antibiotikaresistens vilket grundar sig i ett medborgarförslag.

Penicillin är den vanligaste typen av antibiotika. Antibiotika förstör bakteriespecifika strukturer som inte återfinns i människans celler. Antibiotikaresistens innebär att bakterierna har anpassat sig så att de överlever antibiotikan. Det gör att en infektion tar längre tid att behandla eller att behandlingen inte fungerar. I värsta fall går liv inte att rädda. Antibiotikaresistens är ett växande hot då det äventyrar behandlingen av infektioner där antibiotika är nödvändig. Sjukvården är beroende av effektiva antibiotika vid t.ex. operationer, transplantationer och cancerbehandling som kan innebära en ökad infektionsrisk

Som en del i kommunen arbete mot antibiotikaresistens genomförs därför under hösten en informationskampanj för att uppmärksamma allmänheten varför antibiotikaresistens är ett hot mot folkhälsan och mot djurs hälsa. Antibiotikaförskrivningen på recept ingår i Tanums kommuns hållbarhetsredovisning.

Det här kan du göra

  • Använd inte antibiotika i onödan
  • Använd inte överbliven antibiotika
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket
  • Skydda dig själv och andra från smitta genom att tvätta händerna med tvål och vatten; efter toalettbesök, före och under matlagning, innan du äter samt före och efter besök på bondgårdar, ridskolor och djurparker
  • Följ vaccinationsprogram
  • Sprid kunskap

För mer information www.skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Antibiotikasmart Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede