Vatten, enskilt

Kontrollera vattnet i din brunn!

För att göra en vattenanalys kan du gå tillväga på två olika sätt.

  1. Du kan välja att både hämta och lämna särskilda vattenprovsflaskor på kommunens kundcenter i Tedact-huset. Flaskorna kan du hämta alla dagar som kundcentret är öppet. Inlämning sker dock på särskilda tider. När du hämtar dina flaskor får du information om hur du tar provet och när du kan lämna in det. Tänk på att provet ska tas och lämnas in samma dag! Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.
  2. Du kan även beställa hem flaskor direkt från analysföretaget via internet och skicka tillbaka dem via posten. Två välkända ackrediterade laboratorier är Alcontrol och Eurofins. Att laboratorium är ackrediterat betyder att det är kontrollerat och godkänt. Fler ackrediterade laboratorier hittar du på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland erbjuder företag som säljer vattenreningsutrustning gratis analys om man skickar in via dem. Kontrollera att dessa analyser görs av ett ackrediterat laboratorium och att de analyserar allt det som Livsmedelsverket rekommenderar.

Olika typer analyser

Det finns flera olika typer av analyser. Vilken du ska välja beror på vilken typ av brunn du har och hur omgivningarna ser ut. Om du inte har tagit vattenprov förut kan det vara lämpligt att börja med mikrobiologisk och kemisk analys. Lägg till radonanalys om du har en borrad brunn.

Mikrobiologisk analys ger svar på vattnets innehåll av bakterier.

Kemisk analys ger svar på vattnets innehåll av kemiska ämnen och egenskaper som alkalinitet, ammonium, fluorid, fosfat, färg, järn, kalcium, kalium, kemisk oxygenförbrukning (COD-Mn), klorid, konduktivitet, koppar, magnesium, mangan, natrium, nitrat, nitrit och pH.

Kemisk och mikrobiologisk analys rekommenderas som grundundersökning.

Radonanalys ger svar på om vattnet innehåller radon. Rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Tungmetaller ger svar på om vattnet innehåller arsenik, bly eller uran. Rekommenderas främst när man misstänker att dessa metaller kan finnas i omgivande mark. Behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att dessa metaller finns i dricksvattnet.

Mer information om dricksvatten, riktvärden med mera hittar du på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om analyssvaret visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Mer information om hur du kan underhålla din brunn finns på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede