Avlopp, enskilt

Cirka 40 procent av befolkningen i Tanums kommun använder en enskild avloppsanläggning, det vill säga avlopp som inte är anslutna till de kommunala reningsverken. För att minimera miljöpåverkan på kustlandskap, sjöar och grundvatten är det viktigt att dessa anläggningar är anlagda och skötta på rätt sätt.

Allt avloppsvatten innehåller bland annat bakterier, smittämnen och näringsämnen. Samtidigt är avloppsvatten en resurs om näringsämnena används till odling istället för att släppas ut till vattenmiljön. En bra avloppsanläggning bör både ge bra sanitär rening, tillräckligt skydd för vattenmiljön och möjlighet att återföra näringsämnen till kretsloppet.

Enligt miljöbalken krävs det ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden för att man ska få anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning. Ett beslut innehåller alltid särskilda villkor som behöver uppfyllas rörande själva installationen och den framtida driften av avloppsanläggningen. Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning behöver göras i god tid eftersom kommunen ofta behöver göra ett platsbesök samt att anläggningsarbeten inte får påbörjas förrän ett tillstånd har lämnats.

Länk till blanketterna.

Du kan läsa mer i broschyren "Information om att anlägga enskilt avlopp i Tanums kommunPDF (pdf, 539.9 kB)".

Tanums kommun är med i avloppsguiden, www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en nationell kunskapsbank med information och beskrivande bilder om olika typer av enskilda avloppsanläggningar.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede