Avlopp, enskilt

Eget avlopp kräver tillstånd

Om du vill anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Det är ett krav som lagen (miljöbalken) ställer.

Ett beslut innehåller alltid särskilda villkor som behöver uppfyllas. Villkoren gäller både installationen och den framtida driften av avloppsanläggningen.  Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning behöver göras i god tid eftersom kommunen ofta behöver besöka platsen för anläggningen. Arbetet med en avloppsanläggning får inte påbörjas förrän ett tillstånd har lämnats.

Cirka 40 procent av befolkningen i Tanums kommun använder en enskild avloppsanläggning, det vill säga avlopp som inte är anslutet till kommunalt reningsverk. För att minimera miljöpåverkan på kustlandskap, sjöar och grundvatten är det viktigt att dessa anläggningar är anlagda och skötta på rätt sätt.

Ska vara bra både för miljö och hälsa

Allt avloppsvatten innehåller bland annat bakterier, smittämnen och näringsämnen som kan vålla skada. Samtidigt är avloppsvatten en resurs om näringsämnena används till odling i stället för att släppas ut till vattenmiljön. En bra avloppsanläggning bör både ge bra sanitär rening, av bakterier och smittämnen, tillräckligt skydd för vattenmiljön och möjlighet att återföra näringsämnen till kretsloppet.

Länk till blanketterna.

Du kan läsa mer i broschyren "Information om att anlägga enskilt avlopp i Tanums kommun Pdf, 539.9 kB, öppnas i nytt fönster.".

Tanums kommun är med i avloppsguiden, www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en nationell kunskapsbank med information och beskrivande bilder om olika typer av enskilda avloppsanläggningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede