KIMO

KIMO International

Tanums kommun är sedan 2002 medlem i KIMO (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon) som är en internationell organisation av kommuner med kuster vid Nordsjön och närliggande havsområden.

Organisationen bildades 1990 efter ett initiativ från Vågsøy kommune i Norge. Avsikten var att genom samordnade insatser, nationellt och internationellt, arbeta effektivare för en bättre marin miljö.

KIMO:s främsta syfte är att bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara kustkommuner genom att:

 • Förhindra förorening av hav och kustvatten samt bevara och förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer
 • Skydda kustkommuner från effekterna av marina föroreningar
 • Representera medlemskommuner och associerade medlemmar på nationell och internationell nivå

KIMO har i dag över 70 medlemskommuner i sju länder runt Nordsjön och angränsande havsområden. KIMO:s huvudkontor finns på Shetlandsöarna.

Exempel på KIMO-frågor under åren som gått:

 • Sjötransporter av radioaktivt avfall i Europa
 • Policy om ren havsbotten när det gäller olje- och gasindustrin
 • Kustkommuners kostnader vid förorening från fraktfartyg och oljeutsläpp.
 • Obligatoriska kurser i marint miljömedvetande i sjöbefälsutbildningar
 • Läktring, överföring av olja från fartyg till fartyg (STS operations)
 • Handbok för ekologisk strandstädning (från Draft Kimo International Action Plan, 2007 — 2012)
 • Fishing for litter (fiske efter avfall i havet)
 • Undersökning av förekomst av mikroplast i havsvattnet

Mer information (på svenska och engelska) på www.kimointernational.org Länk till annan webbplats..

KIMO Sverige

Den nationella organisationen KIMO Sverige bildades år 2000. KIMO Sverige har idag tolv medlemskommuner (Tanum, Sotenäs, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Varberg, Helsingborg, Lomma, Malmö och Simrishamn).

De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har varit marint skräp och oljeförorening, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart, t ex "clean ship approach".

KIMO Sverige har bland annat tagit fram förslag till två resolutioner som antagits av KIMO International:

 • Air Pollution from Ships
 • Pollution from Two-Stroke Outboard Engines

På KIMO:s webbplats finns mer information (på engelska och svenska) www.kimointernational.org/Sweden.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede