Enningdalsälvens Vattenråd

Enningdalsälvens Vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer inom Enningdalsälvens avrinningsområde, i Sverige och Norge. Vattenrådet fungerar som ett forum där frågor om vattenresurserna (yt- och grundvatten) inom avrinningsområdet kan diskuteras. Vattenrådet strävar gemensamt efter att nå ett helhetsperspektiv på avrinningsområdets vattentillgångar och att få med många representanter från flera olika intressesfärer.
Vattenrådet kan därmed utgöra en viktig och inflytelserik röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor.

Syfte

  • Vattenrådet ska skapa lokal delaktighet, engagemang och svara för den lokala förandringen/samverkan inom sitt avrinningsområde.
  • En loal förankring ska ge bättre beslut och det ska bli enklare att genomföra de åtgärder som behövs för att uppfylla EU:s vattendirektiv. Förståelsen för nödvändiga åtgärder ökar då.
  • Vattenrådet är ingen myndighet och rådet tar inte över ansvaret från de kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som deltar i rådet.

I nuläget ligger vattenrådet vilande med ambitionen att se över samarbetet under 2023.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede