Enningdalsälvens Vattenråd

Enningdalsälvens avrinningsområde berör kommunerna Tanum, Munkedal, Dals-Ed, Strömstad, Aremark och Halden. Sjösystemet sträcker sig från norska Boksjöarna ner till Munkedals kommun, vänder och strömmar upp genom Bullaresjöarna och når slutligen sin källa i Idefjorden, återigen tillbaka på norsk mark.

Kopplat till avrinningsområdet fanns Enningdalsälvens vattenråd mellan åren 2007 och 2015 (Enningdalsälvens vattendragförbund mellan åren 1999–2007). Vattenrådet fungerade som ett forum där frågor om vattenresurserna inom avrinningsområdet kunde diskuteras. Vattenrådet strävade gemensamt efter att nå ett helhetsperspektiv på avrinningsområdets vattentillgångar och att få med många representanter från flera olika intressesfärer. Sedan 2015 ligger vattenrådet vilande, men under 2023–2024 pågår ett arbete med att återuppliva vattenrådet och finna nya givande samarbetsformer för ett bättre vatten i Enningdalsälvens avrinningsområde.

Karta över EnningdalsälvenFörstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede