Detaljplan för del av Kämperöd 1:3 med flera

Planområde Kämperöd 1:3Förstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2013-01-15, § 8 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Kämpersviks Hamn AB. Detaljplanen har tagits fram av Exark Arkitekter, genom arkitekt Hans Jönsson.

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av 28 friliggande enbostadshus samt tre flerbostadshus i Kämpersvik. Planen omfattar också lokal för klubbhus/närbutik/samlingslokal samt att befintlig lada används som gemensamhetslokal och eventuellt båtförvaring.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

senast 2013-03-28

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och byggavdelningen

Tel. 0525-181 39

Fax. 0525-183 02

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Telefontid

Måndag 8-10 och 13-16.30 Tisdag-fredag 8-12

Besöksadress

Apoteksvägen 6 457 81 Tanumshede