Gestaltningsprogram för Tanumshede

BusshållplatsFörstora bilden

Gestaltningsprogram för Tanumshede har tagits fram av plan- och byggavdelningen, Tanums kommun. Programmet ska fungera som standard vid utformning av allmän platsmark. Vid nyexploatering och upprustning av befintliga områden ska gestaltningsprogrammet vara en utgångspunkt för hur Tanumshedes utemiljöer bör utformas.

Gestaltningsprogrammet blev antaget av miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-29.

Gestaltningsprogram

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede