Detaljplan för Tanum 1:128, Oppen

Planområde för Tanum 1:128, OppenFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att ta fram cirka 30 nya lägenheter i ett antal flerfamiljshus, inom ett område som tidigare varit planlagt för bostäder. Planens syfte överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktliga planering.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen enligt beslut 2016-11-01 § 175. Beslutet vann laga kraft 2016-11-30.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede