Detaljplan för Tanum 1:128, Oppen

Planområde för Tanum 1:128, Oppen

Syftet med detaljplanen är att ta fram cirka 30 nya lägenheter i ett antal flerfamiljshus, inom ett område som tidigare varit planlagt för bostäder. Planens syfte överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktliga planering.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen enligt beslut 2016-11-01 § 175. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-30.


Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede