Detaljplan för Hamburgsund 2:2, Hökeberget och Pluret

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22, § 32. Planbeslutet vann laga kraft 2011-03-24.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede