Detaljplan för Hamburgsund 2:2, Hökeberget och Pluret

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22, § 32. Inga överklaganden hade inkommit vid överklagandetidens utgång 2011-03-23. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2011-03-24.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede