Detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7 med flera

Flygfoto över planområde Ertseröd 1:5, 1:7Förstora bilden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom fastigheterna Ertseröd 1:5 och 1:7. Vidare är syftet att anordna en tillfartsväg till de nya bostadsfastigheterna från Tanumstrandsvägen. Detaljplanen medger cirka 21 fastigheter för friliggande enbostadshus. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2018-12-10 § 148. Detaljplanen har fått laga kraft 2019-05-08.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede