Vindkraftverket på Tyft

I diagrammet nedan kan du i realtid se produktion, vindhastighet och vindriktning från vindkraftverket på Tyft. De röda staplarna visar produktionen från dem senaste 12 månaderna (innevarande period). De grå staplarna visar produktionen från dem 12 månaderna innan dess (föregående period).

Vindkraftverket, som levererats av Vestas, har en totalhöjd på 150 meter, tornhöjden är 94 meter och rotordiameter är 112 meter (tre vingblad).

Produktionen av el från verket gör att Tanums Bostäder AB och Rambo AB blir självförsörjande på miljöriktig närproducerad el samtidigt som kommunens förbrukning av el täcks till 50 procent från det egna vindkraftverket.

Vindkraftverket invigdes 2015 och byggdes av Tanums kommun tillsammans med Tanums Bostäder AB och Rambo AB. Vindkraftet är placerat på kommunens återvinningscentral Tyft.