Vindkraftverket på Tyft

År 2015 invigdes det vindkraftverk som byggts av Tanums kommun tillsammans med Tanums Bostäder AB och Rambo AB. Vindkraftet är placerat på kommunens återvinningscentral Tyft.

Vindkraftverket, som levererades av Vestas, har en totalhöjd på 150 meter, tornhöjden är 94 meter och rotordiameter är 112 meter (tre vingblad).

Produktionen av el från verket gör att Tanums Bostäder AB och Rambo AB blir självförsörjande på miljöriktig närproducerad el samtidigt som kommunens förbrukning av el täcks till 50 procent från det egna vindkraftverket.

I diagrammet nedan kan du i realtid se produktion, vindhastighet och vindriktning. De röda staplarna är innevarande period (2020-2021) och de grå föregående period (2019-2020).