Energiplan

Idag står fastigheter för cirka 40 procent av världens energiförbrukning och CO2-utsläpp.

I Tanum kommun är energiförbrukningen även en av de största kostnadsposterna i driftbudgeten.

Liksom många offentliga fastighetsägare befinner sig Tanums kommun i en situation där kostnaderna för att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler ökar kraftigt. Orsaken till detta är bland annat ökade energi- och underhållskostnader.

Särskilt oroväckande är de snabbt ökande kostnaderna inom energiområdet. Det finns idag inget som tyder på att priserna kommer att sjunka, snarare att ökningen fortsätter i allt snabbare takt. För att inte behöva använda medel som budgeteras för underhåll av kommunens fastigheter måste därför driftkostnaderna minskas. Annars får det till följd att fastigheterna inte kan underhållas i den utsträckning som är nödvändig. Detta medför sämre skolor, barnstugor, äldreboenden, kontor och andra lokaler åt kommunens invånare och en kapitalförstöring på sikt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Fastighetsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede