Energiplan

Idag står fastigheter för cirka 40 procent av världens energiförbrukning och CO2-utsläpp.

I Tanum kommun är energiförbrukningen även en av de största kostnadsposterna i driftbudgeten.

Liksom många offentliga fastighetsägare befinner sig Tanums kommun i en situation där kostnaderna för att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler ökar kraftigt. Orsaken till detta är bland annat ökade energi- och underhållskostnader.

Särskilt oroväckande är de snabbt ökande kostnaderna inom energiområdet. Det finns idag inget som tyder på att priserna kommer att sjunka, snarare att ökningen fortsätter i allt snabbare takt. För att inte behöva använda medel som budgeteras för underhåll av kommunens fastigheter måste därför driftkostnaderna minskas. Annars får det till följd att fastigheterna inte kan underhållas i den utsträckning som är nödvändig. Detta medför sämre skolor, barnstugor, äldreboenden, kontor och andra lokaler åt kommunens invånare och en kapitalförstöring på sikt.

Läs mer i vår energiplanPDF (pdf, 868.1 kB)

Projekt EPC

Tanums kommun har inlett ett samarbete med Schneider Electric i Fastighetsutvecklingsprojekt EPC. Projektet innebär att man skall minska energiförbrukningen och därigenom även miljöpåverkan i fastighetsbeståendet. Den energikartläggning som genomfördes i samtliga fastigheter (totalt cirka 68 000 m2) under 2009/2010 har lett till energieffektivisering i 8 fasigheter med en sammanlagd yta av cirka 34 000 m2 påbörjas och kommer att pågå fram till och med oktober 2012. Energibesparningen i de berörda fastigheterna beräknas bli 25 procent på värmeförbrukningen och 29 procent på elförbrukningen. Fastigheter som ingår i projektet är Skärgårdshuset, Grebbestadsskolan, Tanumsskolan, Idrottshall Tanumshede, Kalkåsliden, Tärnegården, Fjällbacka service, Hedegården och Brandstation Tanumshede. Projektet omfattar även energideklaration av 41 fastigheter i kommunen.

Fastighetsutvecklingsprojektet bygger på att framtida energibesparingar täcker den fasta initiala investeringskostnaden. Idag betalar kommunen omfattande energifakturor som redan ligger i budget. Dessa ekonomiska resurser kan istället användas till att investeras i ett fastighetsutvecklingsprojekt som skulle reducera energikostnaderna kraftigt. 

Mer information om projektets bakgrund, syfte och tidplan kan fås av Gustav Englund, fastighetsavdelningen, telefon 0525-182 76.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Fastighetsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar