Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna om skolskjuts


Ansökningsprocessen

Hur ansöker jag om skolskjuts?
Ansökan om skolskjuts gör du i vårdnadshavarportalen på tanum.se. Använd länken: https://www.tanum.se/tanumsporten Länk till annan webbplats.. Välj inloggning för vårdnadshavare. Bank-id krävs för att kunna göra ansökan.

Hur ofta ska jag ansöka om skolskjuts?
Du ska ansöka om skolskjuts för respektive barn inför varje nytt läsår.

Beslut om skolskjuts

När får jag beslut om skolskjuts?
Har du ansökt senast den 31 mars (för år 2023) får du beslut innan nytt läsår börjar. Sent inkomna ansökningar hanteras löpande.

Hur får jag mitt beslut om skolskjuts?
Du får en notis till den e-postadress du har angett om att beslut finns att läsa i vårdnadshavarportalen.

Kvarglömda saker på bussen

Mitt barn har glömt kvar något på bussen. Vart vänder jag mig?
Om ditt barn har glömt saker på 800- eller 900-linje kontaktar ni kundservice på Vy Buss. Mer information på
Hittegods tåg och buss | Tappat eller glömt något? | vy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åker ditt barn skolskjuts med Tanum Buss kontaktar ni bussbolaget på telefonnummer 010-140 14 85 eller via e-post fastaresor@dilsverige.se

Busskort
Hur får mitt barn sitt busskort?
Om ansökan om skolskjuts gjorts innan läsårets början kommer ditt barn att få sitt busskort första dagen i skolan. Ditt barn kan resa utan busskort första dagen till skolan.

Har ni ansökt om skolskjuts under läsåret kommer busskortet att skickas hem till er.

Busskort används i kollektivtrafiklinjer (800-linjer). Barn som åker skolskjuts med 900-linjer behöver inget busskort.

Mitt barn har tappat bort sitt busskort. Hur får jag ett nytt busskort?
Om ditt barn har tappat sitt busskort anmäler du det via kommunens e-tjänst https://eservice.tanum.se/eservice/ Länk till annan webbplats.

Klicka på Utbildning och barnomsorg och sedan på e-tjänsten förlorat busskort grundskola – anmälan.

Ett ersättningskort kostar 100 kr och faktureras till vårdnadshavare. Det nya kortet skickas till vårdnadshavare inom en vecka.

Ett tillfälligt busskort i avvaktan på det nya busskortet kan fås på skolans expedition.

När gäller busskortet?
Busskortet gäller helgfria dagar.
Lov då busskortet gäller:
- Sportlov
- Påskolov
- Höstlov
Det står på ditt busskort mellan vilka klockslag kortet är giltigt.

Skolskjuts med taxi
Jag behöver avboka taxiresan. Vart vänder jag mig?Avbeställningar ska göras så snart som möjligt till taxibolaget Tanum Buss på telefon 010-140 14 85 eller via mejl fastaresor@dilsverige.se 

Får mitt barn ta med en kompis i skoltaxin?
Nej. Taxibolagets försäkring gäller endast beställda resenärer/elever.

Tillfällig skolskjuts vid olyckshändelse
Mitt barn har råkat ut för en olycka och behöver skolskjuts. Vart vänder jag mig?
Om ditt barn råkar ut för en olycka ska du kontakta försäkringsbolaget som Tanums kommun har avtal med. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Tanums kommun är försäkrade mot olyckor. Du kan nå försäkringsbolaget på telefonnummer 0771-160 199 eller via e-post:
skadorforetag@svedea.se

Klagomålshantering

Jag har synpunkter/klagomål på skolskjutsen. Vart vänder jag mig?

Har du som vårdnadshavare till elev i grundskolan eller grundsärskolan synpunkter eller klagomål på skolskjutslinje 900, minibusslinjer eller taxi ska dessa lämnas via kommunes
e-tjänst.
Har du synpunkter eller klagomål gällande Västtrafik, det vill säga den allmänna kollektivtrafiken, 800-linjer, ska kontakt tas direkt med Västtrafik.

Läs mer på följande länk
Synpunkter och klagomål på skolskjuts - Tanums kommun Länk till annan webbplats.