Individuell utvecklingsplan, IUP

Varje termin erbjuds elever och föräldrar utvecklingssamtal i grundskolan med elevens klasslärare/mentor. I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan upprättas i de årskurser där betyg inte ges.

Utvecklingsplanen innehåller två delar. Dels dokumentation av elevens utveckling i förhållande till kunskapsmålen som görs i en kunskapsmatris. Dels en överenskommelse mellan elev föräldrar och skola om hur man på bästa sätt kan bidra till elevens utveckling där skolan har ansvaret.

Vid påföljande utvecklingssamtal utvärderas den individuella utvecklingsplanen och det upprättas en ny plan.

I Tanums kommun ska individuell utvecklingsplan och dokumetation av elevens utveckling upprättas digitalt via webbplattformen Unikum. Inloggning sker via TanumsPorten Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede