Ungdomsinflytande

Så här kan du engagera dig...

Som ung i Tanums kommun har du många olika plattformar att engagera dig på. Det kan vara i frågor som bara rör dig, eller så har du ett förslag som skulle gynna många ungdomar i kommunen. Här kan du läsa vart du skall vända dig med din fråga.

Skolan

Du som elev i kommunens skolor kan engagera dig i skolornas elevråd. Elevrådet samanträder ett par gånger per termin och tar upp frågor som rör skolan. Det är via ditt klassråd som du kan ta upp förslag som skulle gynna ungdomar på din skola.

Fritidsgårdar

Du som besökare på kommunens fritidsgårdar kan engagera dig i fritidsgårdarnas olika gruppverksamheter. Du kan också komma med förslag på aktiviteter du vill testa på eller saker du vill skall finnas på fritidsgårdarna genom att fylla i en TUPP-blanket (Tanums ungdomsprojekt peng).

Ungdomsdemokratidagen

Varje år på ungdomsdemokratidagen har du möjlighet att vara med och diskutera hur det är att vara ung i Tanum. Här möts politiker, tjänstemän och ungdomar för att jobba fram förslag om förbättringar för ungdomar i Tanum kommun. Man anmäler sitt intresse att vara med i ungdomsdemokratidagen via elevråden på högstadieskolorna.

Så är påverkar du det som berör Tanums kommun i stort

Även om vi inte har några politiska ungdomsförbund i Tanums kommun så kan du som ungdom engagera dig politiskt genom att lämna in medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag är en möjlighet för alla som bor i kommunen att komma med förslag på vad som kan förbättras i kommunen. Lämna ett medborgarförslag här. Eller så kontaktar du det politiska parti som du vill gå med i så hjälper de dig rätt.

Beslut om unga skall byggas på kunskap om unga

Var tredje år så genomför Tanums kommun Luppen. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en omfattande enkätundersökning dom ligger till grund för det ungdomspolitiska arbetet. Här kan du läsa det Luppen

 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lpp 202 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.3

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ungdomsverksamhet

Jessica Jonasson
0525-181 51

Besöks/postadress

Ungdomens Hus, Idrottshallen
457 82 Tanumshede