Fjärrlån

Har vi inte det du söker?

Facklitteratur som inte finns i Tanum, Munkedal, Sotenäs eller Strömstad kan vi låna in från andra bibliotek.

Lånetiden sätts av det biblioteket som boken kommer ifrån. Observera att lånetiden i förekommande fall kan bli kort, 7-dagarslån kan förekomma. Har du behov av en längre tid kan det vara aktuellt för dig att köpa boken eller låna direkt från din högskola.

Du måste ha ett lånekort vid något av biblioteken i norra Bohuslän för att låna fjärrlån.

Kurslitteratur

Tillgången av kurslitteratur är starkt begränsad. Låna den i första hand på ditt eget högskolebibliotek. I många fall får vi som bibliotek inte låna denna typ av litteratur eller stå i lång kö. Ofta är det enklast att köpa sin egen kurslitteratur.

Beställning

Bäst är att du besöker oss men du kan även beställa via epost [biblioteket.tanum@tanum.se] eller på telefon 0525-182 35.

Tidningar och tidskrifter

Artiklar ur tidningar och tidskrifter kan beställas som fjärrlån. Kopior från högskole- och universitetsbibliotek kan kosta från 50 kr och uppåt. Hela årgångar kan i regel ej fjärrlånas.

Hur lång tid tar beställningen?

Det tar normalt 5-10 dagar om boken är inne hos det lånegivande biblioteket. Vi meddelar per e-post, sms eller brev när och var boken kan hämtas.

Avgift

Vi tar normalt inte ut någon beställningsavgift. Lån utanför Norden kan kosta.

Omlån

Fjärrlån lånas ej om. Respektera lånetiden och utnyttja tiden effektivt.

Antal fjärrlån

Man får ha högst tre fjärrlån innestående samtidigt.

Vi fjärrlånar inte

- böcker som biblioteket redan har men som är utlånade
- böcker som vi ej köpt in av kvalitetsskäl
- cd-skivor
- kassetter
- videofilmer
- skönlitteratur

Frågor?

Kontakta fjärrlåneansvarig på Tanums bibliotek: Mikael Andersson, telefon 0525-182 34, eller skicka ett e-brev till: fjarrlan@tanum.se.

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede