Webbsändning av kommunfullmäktiges möten

Följ debatten i kommunfullmäktige och ta del av de beslut som tas via vår webbsändning! Mötena är öppna för allmänheten så du är välkommen att besöka mötena på plats. I kallelsen ser du var och när sammanträdet äger rum.

Om du inte har möjlighet att följa mötet i realtid här på nätet eller på plats i Tanumskolans matsal kan du i efterhand se ärende för ärende via länkarna nedan. 

Du hittar även länk till kallelsen med handlingar nedan för att se vilka ärenden som behandlas.

Sändningen av kommunfullmäktiges sammanträde 10 december klockan 18.30.

Kungörelse med ärendelista och handlingarPDF (pdf, 19.2 MB)

För att se sändningen klicka på bilden nedan eller den länkade texten.

Sändning av kommunfullmäktige

Klicka här för att se webbsändningen av kommunfullmäktiges möte 10 december 2018 i Tanumskolans matsallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sändningen startar klockan 18.30. Sändningen kommer att öppnas i ett nytt fönster.

Kommunfullmäktige 26 november 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 17 september 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 18 juni 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 7 maj 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 26 mars 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 19 februari 2018

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Medborgarförslag om att flytta Familjecentralen till Tanumshede centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Svar på motion om gratis wifi till invånare och besökare i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Interpellation och svar på interpellation om klimatpolitiskt ramverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Folkhälsoplan och budget för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Tanums Bostäder ABs förvärv av fastigheten Tanumshede 1:44 för nybyggnation av lägenheter och lokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Val efter Marcus Larsson (S) till uppdragen som ersättare i barn-och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Val efter Magnus Roessner (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Arne Joelssons minnesfond, kommunstyrelsen och ersättare i Stiftelsen Gerlesborgsskolans styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunfullmäktige 15 januari 2018

 1. Val av justerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Svar på medborgarförslag om att göra Tanums sporthall tillgänglig för funktionsnedsatta idrottsutövarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Svar på medborgarförslag om att flytta bibliotek i Tanumshede till Affärsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Medborgarförslag om aktivitetsgym utanför Hedegården, Tanumshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Medborgarförslag om program för att motverka antibiotikaresistens i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Motion från Ida Jakobsson (S) om kompetensförsörjning genom Campus Futuralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Svar på motion om en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan, Louise Thunström (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Slutredovisning av utbyggnad VA Trumsemyren, Kämpersvik, projekt 70124länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Slutredovisning av exploateringsområde Sönneberget, Havstenssund, projekt 50214länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Val efter Berit Karlsson (C) som ledamot i omsorgsnämnden samt ersättare i miljö- och byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Val av ny huvudman i Sparbanken Tanum efter Berit Stjern (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Val efter Jan Qvillby (C) som ledamot i kommunrevisionen, samt för revisorsuppdrag i Arne Joelssons minnesfond, Klara Karlssons donationsfond, Lydenska fonden, Mo Skogsstiftelse, Rambo AB, Rutger Smithska fonden, Tanum Turist ekonomisk förening, TBABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Meddelande om ny ersättare efter Dennis Borg (SD) ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare kunde inte utseslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 14. Meddelande om ny röstsammanräkning efter Robert Olsson (V) ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Pamela Benjaminssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 15. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2017, ej verkställda beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 16. Interpellation från Michael Halvarsson (MP) om klimatpolitiskt ramverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede